6 czerwca

Jesteś stracony, gdy wierzysz w swoje wątpliwości. Jesteś martwy, kiedy wątpisz w swoją wiarę.

Zwątpienie można pokonać. Musisz je pokonać. Jak? Jedyną odpowiedzią jest stała, uduchowiona koncentracja w umyśle, medytacja w sercu i kontemplacja w całej istocie. Jak pokonać zwątpienie? Zachowaj przysięgę wewnętrznego milczenia: praktykuj wewnętrzną medytację i bezinteresowną służbę. Zwątpienie nie będzie miało siły, by cię pochłonąć. Będzie musiało umrzeć i umrze na dobre.

Jeśli chcesz być
Oddanym członkiem Boskiego społeczeństwa.
Natychmiast odrzucić to, czym nie jesteś:
Truciznę zwątpienia.
Z głębi duszy zaakceptuj to, czym jesteś:
Wybranym instrumentem Boga.