Modlitwa na 25 lipca

Musimy poczuć, że uosabiamy nieskończone światło, prawdę i zachwyt, a teraz musimy odkryć i zamanifestować te boskie cechy.

Najwyższy Cel jest w nas. Płacze w nas Cel, lecz my szukamy gdzie indziej, tam gdzie go nie ma. Szukamy własnej egzystencji pełnej strachu, zwątpienia, ignorancji, dumy, próżności i egoizmu. Lecz gdy każdego dnia szukamy Boga, gdy co rano medytujemy, tęskniąc do harmonii, pokoju, zachwytu, obfitości i spełnienia, wtedy ujrzymy, poczujemy, zrealizujemy nasz Cel i staniemy się Nim. Odkryjemy, że nasz transcendentalny Cel jest w nas i staniemy się Jego obrazem.

Logika wiary poszukującego: nasze życie istnieje właśnie dlatego, że istnieje Bóg.