1 stycznia

Istnieją dwie potężne siły, które rządzą naszym światem. Te potężne siły to noc pragnień i światło aspiracji.

Noc pragnień to miłość siły, światło aspiracji to siła miłości. Miłość siły pragnie zniszczyć i pożreć cały świat. Siła miłości pragnie nakarmić i unieśmiertelnić cały świat. Miłość siły to miłość siebie, siła miłości to miłość Boga. Kiedy wykorzystujemy miłość siły w naszym codziennym działaniu, świadomie i z rozmysłem ujawniamy destrukcyjny, witalny gniew w nas. Kiedy używamy siły miłości w naszym różnorodnym działaniu, Bóg ze swej nieskończonej hojności zsyła nam swoje największe błogosławieństwo.

Miej serce otwarte
Na siłę miłości,
Jeśli chcesz mieć
Bliski kontakt z Bogiem.