13 stycznia

Aby spełnić swoje boskie przeznaczenie, człowiek musi być świadomy swojej wewnętrznej rzeczywistości i jedności swej duszy z Najwyższym.

Zwykle nieaspirujące serce musi cierpieć z powodu niepewności i poczucia oddzielności. To serce nie odważa się zjednoczyć z innymi sercami, bo myśli, że straci wszystko, co już posiada. Lecz przekształcone duchowo serce czuje, że im bardziej się identyfikuje z innymi sercami, tym szybciej uzyska pokój, światło i zachwyt w nieograniczonej mierze. Przekształcone serce to serce, które ustanowiło nierozłączną i wieczną jedność ze wszystkim. Czuje ono, że w chwili, gdy staje się rozległe, doznaje zadowolenia i może nazwać całe stworzenie swoim własnym. Czuje, Ze nie straciło, a zyskało wszystko: całe stworzenie i Samego Stwórcę.

Dlaczego tak bardzo chcesz,
By pozostawiono cię samego?
Jeśli pragniesz w życiu zadowolenia,
Jest tylko jeden sposób,
By to osiągnąć,
Ustanowienie jedności
Ze światem.
Nie ma innej drogi.