2 stycznia

Życie posiada wewnętrzne drzwi. Aspiracja je otwiera. Pragnienia zamyka. Aspiracja otwiera drzwi od wewnątrz. Pragnienie zamyka je od zewnątrz.

Jeśli aspirujemy, aby być wielcy, nasza aspiracja nie jest prawdziwą aspiracją. Jeśli aspirujemy, by stać się dobrzy, nasza aspiracja jest prawdziwą, boską aspiracją. Dobroć jest celem prawdziwej aspiracji. Wielkość jest stałą rywalizacją. Nie ma w niej zadowolenia. Rywalizując nigdy nie osiągniemy zadowolenia. Lecz jeśli stajemy się dobrzy, jeśli stajemy boskimi narzędziami Boga, wówczas osiągamy zadowolenie o wiele większe niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić.

Możesz marzyć o najodleglejszym,
Możesz budować nowy świat.
Lecz nie zapominaj,
że serce Matki Ziemi
Daje ci światło inspiracji
i zachwyt aspiracji.