21 stycznia

Czym jest duchowa doskonałość? To stała zdolność do życia w Bogu i objawiania Go w każdej chwili.

Jedynym sposobem ukazania Boga osobie, która w Niego nie wierzy, jest zamanifestowanie własnego wewnętrznego pokoju, światła i radości. Możesz ukazać Najwyższego w nieskończonych aspektach, na nieskończone sposoby, w jakie On Sam Się manifestuje. Ponieważ Najwyższy jest nieskończoną radością, pokojem, siłą, zachwytem, możesz objawić Go, manifestując te wartości. Samo twoje pojawienie się, twoja obecność przy tej osobie, może sprawić, iż poczuje ona, że w tobie istnieje Bóg.

Ujrzeć twarz miłości,
To poczuć serce pokoju.