24 stycznia

Jeśli poświęcisz się czemuś lub komuś, wcześniej czy później osiągniesz sukces, do którego dążysz duchowo.

Musisz stale pytać sam siebie o jedno: czy chcesz Boga czy ignorancji? Obie możliwości masz przez cały czas do wyboru i musisz go dokonać. Nie można służyć jednocześnie dwóm mistrzom. Kiedy ci mistrzowie stają przed tobą, musisz natychmiast zdecydować, którego wybierasz. Jeśli wybierasz Boga, musisz przyjść do Niego i wniknąć weń. Za każdym razem, gdy odkryjesz, że opuściłeś Boską Świadomość, musisz znowu do niej powrócić. Jeśli potrafisz wiernie powracać do Boskiej Świadomości za każdym razem, kiedy ją opuściłeś, ostatecznie osiągniesz stan, w którym nigdy nie będziesz poza Nią i nie będziesz dłużej przebywał w ignorancji. Nadejdzie dzień, kiedy świadomie i na stałe wybierzesz Boga i zanurzysz się całkowicie i na zawsze w Bogu.

Nie myśl, że nie możesz tego zrobić.
Po prostu pomyśl, że Bóg
Ostatecznie zrobi to w tobie i dla ciebie.