26 stycznia

Nie ważne, czy rezultat działania jest klęską czy sukcesem. Jeśli nie jesteśmy przywiązani do rezultatów, natychmiast doświadczymy ekspansji świadomości. Jeśli nie dbamy o owoce działania, Najwyższy nagrodzi nas na Swój własny sposób.

Sam Bóg jest ponad sukcesem czy klęską. Jeśli chcemy na stałe i nierozłącznie zidentyfikować się z Wolą Bożą, nie myślmy o klęsce czy sukcesie. Myślmy jedynie o ucieszeniu Najwyższego. Według naszego ludzkiego rozumowania spełnienia nadziei to sukces. Lecz spełnienie Bożej Woli jest ponad tak zwaną klęską czy sukcesem, i to jest najważniejsze. Boskie spełnienie jest zawsze poza zewnętrznym rezultatem. Zrozumiemy, czym jest rezultat i będzie czerpać z niego największe korzyści jedynie wtedy, gdy staniemy się bezwarunkowo jednym z Wolą Bożą.

Serce poszukującego
Nie dba ani o sukces, ani o klęskę.
Serce poszukującego pragnie jedynie,
By poszukujący stale akceptował Boga
I by życie poszukującego
Stale, bezwarunkowo doświadczało Boga.