4 stycznia

Bezinteresowne dawanie posiada swobodny dostęp do wiecznotrwałej radości.

Każda istota na ziemi tęskni za jedną tylko rzeczą, a jest nią zadowolenie. Zadowolenie musi pojawić się poprzez bezinteresowne dawanie. Bezinteresowne dawanie to prekursor stawania się Bogiem. Im bardziej świadomie i z głębi duszy możemy oddać nasze ciało, wital, umysł, serce i duszę Najwyższemu Przewodnikowi w nas, tym szybciej możemy stać się dokładnym prototypem Jego Boskiego istnienia.

Szczęście pogodnego dawania siebie
Jest poza wszelkim porównaniem.
To najwyższy zachwyt,
Który Bóg stworzył dla ludzkości.