7 stycznia

Zabijają cię dzisiejsze problemy. Dlaczego pragniesz, by całkowicie zniszczyły cię jutrzejsze problemy?

Wszystkie razem problemy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości są bezradne w obliczu aspiracji, aspiracja bowiem to płonący, jaśniejący płomień w nas. To płomień bez początku i końca, który wzbija się wysoko, wyżej, jak najwyżej i oczyszcza wszystko, co ma być oczyszczone w naszej ciemnej, niejasnej, nieczystej naturze. Oświecając niejasne, ciemne, nieczyste cech w nas, unieśmiertelnia zarazem boskie cechy w nas: wiarę w Boga, miłość do Boga i bezwarunkowe poddanie, które mówi Bogu: "Niech się stanie Wola Twoja".

Wszystkie moje witalne problemy znikną,
A ty sam będziesz zdolny przetrwać
Swoje wewnętrzne burze,
Kiedy rozwiniesz bezsenną aspirację
I kiedy oddanie stanie się twoją drugą naturą.