8 stycznia

Miłość to ptak. Kiedy trzymamy go w klatce, zwiemy go ludzką miłością. Kiedy pozwalamy miłości fruwać we wszech przenikającej Świadomości, zwiemy ją boską miłością.

Kiedy komuś coś dajemy i czegoś za to oczekujemy, bo czujemy, że ta osoba powinna nam coś dać w zamian, jest to ludzka miłość. Lecz jeśli możemy zrobić coś bezwarunkowo, jest to boska miłość. W boskiej miłości dajemy, ponieważ chcemy dać, i czujemy, że tylko od drugiej osoby zależy, czy zechce dać nam coś w zamian, czy też nie. Oto miłość bezwarunkowa, boska miłość.

Za każdym razem,
Gdy kochasz bezwarunkowo,
Sfruwa na dół uskrzydlony anioł,
Który mówi,
"Usiądź szybko na moich skrzydłach!
Najwyższy Pan czeka na ciebie."