9 stycznia

Mów i działaj zawsze z głębi swego szlachetnego serca

Kiedy naprawdę masz coś do zaofiarowania światu, możesz stać się naprawdę pokorny. Drzewo, kiedy nie ma owoców, jest wyprostowane. Gdy jest natomiast obciążone owocami, chyli się w dół. Kiedy posiadasz prawdziwą pokorę, jest to znak, że masz coś do ofiarowania ludzkości. Jeśli jesteś tylko dumą i ego, nikt nie będzie zdolny otrzymać od ciebie nic cennego.

Módl się, żeby Bóg
Nie tylko używał twojej dobrej woli,
Lecz także by przekształcił
Twoją dumę w bezinteresowność.