16 października

Chcesz spełnić swe pragnienia? Musisz zatem zrobić to na własne ryzyko.

Spełnienie pragnień nie jest odpowiedzią. Musimy próbować zminimalizować własne pragnienia i całkowicie oddać się życiu aspiracji. Jeśli możemy zminimalizować własne pragnienia, wówczas wraz z pragnieniami maleją nasze destrukcyjne myśli i tendencje. Aspiracja jest płomieniem. Ten płomień oświeca i oczyszcza wszystko, co jest brzydkie i nieboskie w nas, Az naszym staje się prawdziwe zadowolenie.

Absolutnie potrzeba
Całkowitej szlachetności,
By przekształcić noc pragnień
W dzień aspiracji.