23 października

Poszukując pokoju umysłu po pierwsze należy szczerze poczuć, że nikt nie jest niezastąpiony.

Ktoś może mieć dobre cechy, lecz nie znaczy to, że jest niezastąpiony. Te same wartości mogą posiadać inni. Im więcej ważności sobie czy innym nadajemy, tym bardziej osłabiamy własne możliwości. Tylko Bóg jest niezastąpiony. Musimy poczuć, że ważne jest tylko Źródło, boskość w nas, Najwyższy w nas. Musimy poczuć, że możemy służyć innym, a oni nam, właśnie dlatego, że Najwyższy dał nam pewne cechy. Te cechy do kogoś należą, a jest nim Najwyższy. Jeśli świadomie i stale możemy czuć, że jedynie On jest niezbędny, posiądziemy pokój umysłu.

Jedynie głupiec myśli, ze jest niezależny.
Jedynie głupiec czuje, że jest niezastąpiony.