27 października

Twoja dusza absolutnie potrzebuje spełnienia. Chce osiągnąć całkowite spełnienie nie w Niebie, lecz tu – na ziemi.

Jeśli żyjesz w ciele, będziesz zbyt słaby, by się przed czymkolwiek uchronić. Jeśli żyjesz w witalności, będziesz zbyt pewny siebie, by na cokolwiek przyzwolić. Jeśli żyjesz w umyśle, będziesz zbyt obojętny, by kochać cokolwiek. Jeśli żyjesz w sercu, będziesz zbyt pobłażliwy, by cokolwiek kontrolować. Żyj w duszy; Bóg powie i uczyni za ciebie wszystko i stanie się dla ciebie wszystkim.

Mój wital, który wszystko pochłania, mówi mi,
Że mogę zrobić to, co chcę.
Moje serce kochające Boga mówi mi,
Że nie mam nic do zrobienia,
Bo mój Pan już wszystko dla mnie zrobił
I zawsze wszystko dla mnie uczyni.