28 października

Twoja dusza jest promieniejącym światłem posłańcem Boga w tobie. Nie zna narodzin, zniszczenia ani śmierci. Jest wieczna. Jest nieśmiertelna.

Twoja dusza jest jedyna. Bóg chce zamanifestować i spełnić Siebie w tobie w jedyny sposób. Bóg ma szczególną boską misję do spełnienia poprzez twoją duszę. By wypełnić tę misję, może użyć jako Swego wybranego instrumentu tylko twojej duszy, żadnej innej. Czy chcesz, by twoje Zycie służyło bogu, byś spełnił Jego misję? Jeśli tak, zwróć duszy jej tron. Wygnałeś duszę i oddałeś jej tron swemu ego. Przywitaj serdecznie duszę i złącz się z nią. Wtedy opuści cię strach, ignorancja i ostatecznie opuści cię śmierć. Powita cię Wieczność, powita cię Nieskończoność i ostatecznie powita cię Nieśmiertelność.

Pamiętaj, co powiedziałeś bogu w Niebie,
Zanim odszedłeś na ziemię.
To trwałe wspomnienie
Przekształci się w doskonałą grę.