16 listopada

Szczere pragnienie człowieka: schwycić i szybko się nacieszyć. Szczere pragnienie duszy: aspirować, ofiarować i cieszyć się wiecznie.

Na tym świecie albo pragniemy, albo aspirujemy. W każdym momencie mamy ogromne możliwości, aby posiąść i ograbić świat, albo by stać się nierozłącznie jednym ze światem. Medytacja uczy nas, jak stawać się nierozłączną jednością z całym światem. Jeśli tęsknimy za Rozległym, za ostateczną Prawdą, medytacja natychmiast przynosi odpowiedź. Jeśli pragniemy osiągnąć nieograniczony pokój, nieograniczone światło, nieograniczony zachwyt, medytacja jest jedyną odpowiedzią. Świat potrzebuje jednego: pokoju, a medytacja jest jedyną odpowiedzią.

Uduchowiona chwila potężnej medytacji
Jest odpowiedzią
Na dzień bezlitośnie chaotycznych myśli.