2 listopada

Kiedy nasza świadomość jest niska, siłą woli możemy natychmiast przerwać nasze złe myśli.

Kiedy mamy dobre myśli, siła woli może je wzmocnić. Siła woli może natychmiast zniszczyć nasze złe myśli i zanegować negatywne siły w nas. Siłą woli możemy także pogłębić moc naszych dobrych myśli i rozwinąć dobre cechy w nas. Tak więc, jeśli właściwie używamy siły woli, możemy dokonywać jednego cudu po drugim. A nawet jeśli poprzez modlitwę i medytacje nie rozwijamy siły woli, nasza szczera aspiracja i szczery płacz wewnętrzny również tego dokonają. Módlmy się zatem i medytujemy, rozwijamy aspirację i wdzięczność. W swoim życiu dostrzeżemy wówczas wielką różnicę.

Ta wola, która tworzy
Świętego przenikniętego czystością,
Stanie się twoja,
Jeśli rozpaczliwie i nieustannie
Będziesz za nią tęsknił.