29 listopada

Wszystkie oczy skupią się na tobie, kiedy sam zamkniesz oczy i wypijesz do dna zachwyt swego serca uniwersalnej jedności.

Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Mówimy różnymi językami, lecz gdy chodzi o serce – twoje, moje, jej czy jego serce – współbrzmimy. To tylko umysł tworzy problemy. Aspirujące serce jest stale w kontakcie z duszą, a dusza jest reprezentantem Boga. Zawsze istnieje w nas trwała prawda. Gdy mowa o prawdziwej duchowości, nie istnieją bariery geograficzne – wschód, zachód, północ czy południe. Jest tylko serce jedności. Dzięki sercu jedności spełniamy siebie i spełniamy Boga w nas i poprzez nas.

Kiedy jesteś dobry,
Wszystko wokół ciebie jest dobre,
Ponieważ piękna rzeka twojego serca
Ma zdolność szerzenia swego aromatu
Światła jedności wokół ciebie.