4 listopada

Dobre jest wybaczenie licznych grzechów. Lepsze jest oświecenie licznych grzechów. Niepopełnianie nigdy grzechów jest bez wątpienia najlepsze.

Najwyższy oświeca przeszłość przez przebaczenie. Prawdziwe przebaczenie oznacza zapomnienie, świadome zapomnienie. Jeśli ktoś naprawdę wybaczył ci coś, co zrobiłeś, wtedy wymaże nawet pamięć o tym ze swej wewnętrznej wizji. Lecz jeśli ci nie wybaczył, będzie to tkwiło w jego wewnętrznej wizji. Oświecenie jest niezbędne z powodu ciemności. Błędy to ciemność. Najwyższy oświeca nasze błędy przebaczając.

Przebaczenie Boga odnajduje mnie,
Bez znaczenia gdzie jestem.
Współczucie boga zabiera mnie tam,
Gdzie powinienem iść.