1 grudnia

Czy chcesz, by ci się powiodło? Osądź więc swój zewnętrzny umysł. Czy chcesz z pewnością siebie dokonać postępu? Zharmonizuj więc swoje wewnętrzne życie.

Aby uzyskać harmonię, potrzeba spokoju umysłu. Aby mieć spokój umysłu, należy medytować z głębi duszy na Wewnętrznego Przewodnika, który rodzi potrzebę wewnętrznej harmonii. Jeśli ktoś właściwie medytuje, pokój umysłu i harmonia będą widoczne w każdym jego zewnętrznym działaniu. Kiedy czyjś umysł przenika pokój, istnieje zawsze harmonia we wszystkich działaniach tej istoty.

Moje serce i umysł
Odnowiły swą przyjaźń.
Moje serce miłości
Pokazuje mojemu umysłowi drogę.
Mój umysł pokoju
Strzeże na drodze mego serca.