12 grudnia

Świadome sprawdzanie siebie jest najszlachetniejszym początkiem Realizacji Boga.

Realizacja Boga oznacza samoodkrycie w najwyższym sensie tego słowa. Ktoś świadomie realizuje swoją jedność z Bogiem. Tak długo jak poszukujący pozostaje w ignorancji, czuje, że Bóg jest kimś innym, kimś, kto ma nieskończoną moc, podczas gdy on, poszukujący, jest najsłabszą istotą na ziemi. Lecz w chwili, gdy zrealizuje on Boga, zda sobie sprawę, że on i Bóg są absolutnie jednym w wewnętrznym i zewnętrznym życiu. Realizacja Boga oznacza identyfikację ze swoim własnym, całkowicie najwyższym Ja. Kiedy ktoś może zidentyfikować się ze swoim najwyższym Ja i pozostać w tej świadomości na zawsze, kiedy może objawić i zamanifestować swoje najwyższe Ja w wybranym przez siebie momencie, to właśnie jest realizacja Boga.

Są dwa rodzaje odpowiedzialności.
Jedna to przygotowanie, a druga to realizacja.
Przygotowanie to twoja odpowiedzialność.
Realizacja to odpowiedzialność Boga.