15 grudnia

Wszystkie drogi prowadzą do czegoś. To coś może być płaczem zniszczenia naszego życia albo uśmiechem doskonałości serca.

Nasze ludzkie ego próbuje ustanowić jedność z innymi. Czujemy, że mamy więcej zdolności niż inni, dlatego powinniśmy być z nimi jednością. Lecz jeśli spróbujemy użyć ego jako narzędzia do ustanowienia jedności, nigdy się nam nie uda. Nasza jedność z innymi całkowicie zależy od naszej uduchowionej miłości. Gdy używamy rozumującego umysłu, możemy nigdy nie odkryć w nas miłości. Jeśli używamy pełnego pragnień witalu, nigdy nie odkryjemy w nas miłości. Lecz gdy używamy kochającego, spełniającego wszystko serca, jedność staje się rzeczywistością naszego codziennego życia.

Każdego dnia zbieraj kwiaty miłości
W ogrodzie swego serca
I umieść je na ołtarzu pokoju swojej duszy
Jako modlitwę do swego Umiłowanego Najwyższego.