20 grudnia

Jeśli chcesz kochać Boga i dlatego pragniesz Mu służyć, twoja uduchowiona służba jest cenniejsza dla Niego niż możesz t6o sobie wyobrazić.

Pełna poświecenia i oddania służba ma największe znaczenie. Taka służba może być różnego rodzaju: może to być praca fizyczna albo ofiarowanie oddanych myśli, miłości i troski. Duchowo i fizycznie możesz pełnić oddana służbę. Finansowo i materialnie również możesz to robić. Każda osoba może być prawdziwą boską dumą Najwyższego. Służba fizyczna, witalna, psychiczna i duchowa mogą być ofiarowane Stopom Najwyższego. Najwyższa służba to świadoma, pełna poddania jedność z Najwyższym. Wszystkie inne rodzaje służenia mogą nam znacznie pomóc w rozpoczęciu życia bezwarunkowego poddania. Rozpocznij zatem teraz i w każdym momencie ofiarowuj Najwyższemu swoją oddaną służbę.

Mój Najwyższy Panie, moje serce ma specjalną modlitwę:
Pragnę być stale i świadomie użyteczny w świetle Twojej służby,
Jedynie dla ujrzenia zachwytu zadowolenia Twoich Oczu.