29 grudnia

Życie posiada wewnętrzną lampę. Ta wewnętrzna lampa zwana jest aspiracją. Kiedy utrzymujemy płonące światło naszej aspiracji, na pewno prześle ono swój bogaty blask całemu boskiemu stworzeniu.

Aspiracja jest wewnętrznym płomieniem. Nie tak jak inne płomienie, ten płomień niczego nie pali. Oczyszcza, oświeca i transformuje nasze życie. Kiedy zostaje oczyszczona nasza niższa natura, mamy nadzieję ujrzeć Twarz Boga. Kiedy oświecenie świta w naszej zewnętrznej naturze, czujemy, że Bóg jest daleki i bliski, że wszystko przenika i wszystko kocha. Kiedy nasza natura, niższa i wyższa, staje się płomieniem transformacji, zdajemy sobie sprawę, że sam Bóg jest Wewnętrznym Przewodnikiem, najjaśniejszą Podróżą i najwyższym Celem.

Całkowicie nowe spojrzenie:
Mój płomień aspiracji, chociaż mały i słaby,
Nigdy nie napotka życia klęski.
Życie sukcesu
Z miłością, pogodą i dumą
Oczekuje na moje życie aspiracji.