31 grudnia

W świecie aspiracji jest wiele dróg, lecz wszystkie drogi prowadzą do jednego celu: Boga, Absolutnego Najwyższego.

Z aspiracją rozpoczynamy podróż, z aspiracją ją kontynuujemy. Ponieważ nie ma kresu tej podróży, a Bóg jest nieskończony, wieczny i nieśmiertelny, nasza aspiracja płynie ku Nieskończoności, Wieczności i Nieśmiertelności Boga. Aspiracja jest nieskończona drogą, która odwiecznie prowadzi do zawsze przekraczającej siebie krainy Poza.

Życie pragnień
Jest moim obecnym życiem.
Życie aspiracji
Jest moim ciężko zapracowanym życiem
Życie realizacji
Będzie moim całkowicie normalnym życiem.