5 grudnia

Jeśli jesteś skuty łańcuchami oczekiwań, jak możesz uniknąć ciosów nocy rozpaczy?

Na początku oczekujemy wszystkiego od świata w zamian za naszą ofiarę, nasze życie poświęcenia. Kiedy coś dajemy, oczekujemy takiej samej ilości w zamian, o ile nie więcej. Potem nadchodzi pora, kiedy dajemy tyle, ile mamy, dajemy na miarę naszych możliwości, i oczekujemy w zamian nieskończenie małej części tego, co dajemy. Pragnę jednak powiedzieć, że nawet oczekując nieskończenie małego uznania od świata, będziemy bardzo nieszczęśliwi, będzie nam brakowało pokoju. Dajemy światu bezwarunkowo to, co mamy i czym jesteśmy: miłość. Przesłanie miłości uzyskamy jedynie poprzez nasze codzienne modlitwy i medytacje. Wiemy, że miłość oznacza jedność, nierozłączną jedność. W jedności zaś nie ma oczekiwań ani nakazów.

Jeśli twój umysł
Skuwają łańcuchy oczekiwań,
Na pewno będziesz ulegał
Ogromnym rozczarowaniom.