10 lutego

Człowiek, który panuje nad sobą, uśmiecha się i uśmiecha nad przypływami dzikiej pokusy.

Człowiek w swym zewnętrznym życiu czy osiągnięciach jest bardzo ograniczony. Lecz ten sam człowiek, kiedy wchodzi do najgłębszej głębi swego serca, czuje, że jest tam coś, co bezustannie próbuje się rozszerzać. Jest to świadomość. Świadomość wiąże człowieka z Najwyższym Absolutem. Świadomość zawsze nas zaprasza. To w świadomości wzywamy, przyjmujemy i ofiarowujemy pokój, światło i zachwyt. Zwykły człowiek nie musi kontrolować swej świadomości. Lecz duchowy człowiek jest zdolny ją kontrolować. Próbuje on prowadzić lepsze życie, wyższe życie, a czyniąc tak, sprowadza z powyżej światło Poza do ciemności współczesnego świata.

Duchowa drabina ma wiele szczebli.
Teraz stoisz na szczeblu szczerości.
Lecz jeśli nie wkroczysz na wyższy stopień determinacji,
Jak wejdziesz na górę?