22 lutego

Bóg uczyni cię jednym z Nim, jeśli poznasz znaczenie ciszy.

Powinieneś pracować w życiu wewnętrznym w zewnętrznej ciszy. Nieważne jak boskie, znaczące czy doniosłe są twoje słowa, mówienie musi poddać się milczeniu. Kiedy do nikogo nie mówisz, panuje zewnętrzna cisza. Powinieneś też praktykować wewnętrzną ciszę. W wewnętrznej ciszy umysł również nie może mówić. By mieć wewnętrzną ciszę, musisz uspokoić umysł. Umysł musi stać się cichy i spokojny jak morze spokoju. Bez wewnętrznej ciszy nie możesz dokonać wystarczającego postępu w życiu wewnętrznym. Wielu ludzi na ziemi zachowuje zewnętrzne milczenie. Zewnętrzna cisza jest dobra, lecz nie zaprowadzi cię daleko, jeżeli i dopóki nie ustanowisz wewnętrznej ciszy.

Tylko serce czystości ma zezwolenie,
By modlić się w cichej świątyni duszy.