26 lutego

Bogu ofiarowujemy z poniżej poddanie naszej bezradności. On zsyła nam błogosławieństwo z powyżej.

Nie możemy Bogu dać więcej, niż On nam dał. Jeśli dał mi dobry głos do śpiewania, ofiaruję Mu mój głos. Jeśli dał mi zdolności taneczne, będę tańczyć, by go ucieszyć. Jeśli dał mi talent poetycki, ucieszę Go moja poezją. Bóg dał mi boski dar, a ja powinienem Mu go oddać. Niczego nie tworzymy sami. to On dał nam wszystko i z najgłębszej wdzięczności ofiarowujemy Mu teraz wszystko, co od Niego otrzymaliśmy. Jeśli wszystko, co mamy i czym jesteśmy, stale dajemy Bogu, najbardziej Go to cieszy.

Jeśli Bóg w jakiś sposób chce
Zamanifestować Swoje światło,
Bądź pewien, że da ci On ku temu
Niezbędne możliwości.