8 lutego

Wyzwolenie oznacza wolność od strachu, wolność od ignorancji i wolność od śmierci.

Kiedy przychodzimy na świat, stajemy się ofiarą ignorancji, strachu, ograniczeń i zwątpienia. Lecz poprzez duchową praktykę i życie wewnętrzne wchodzimy w boska świadomość. W niej zaczynamy się rozwijać i nadchodzi pora, kiedy w pełni wrastamy w duchową świadomość wewnętrznego życia. Teraz uwięziła nas ignorancja, toniemy w jej przyjemnościach, lecz zaświta dzień, kiedy się od niej całkowicie uwolnimy i w tym samym momencie staniemy się naprawdę wyzwoleni.

Bóg stworzył dla ciebie aspirację.
Czy ty sam nie możesz stworzyć dla siebie determinacji,
Aby dana ci przez Boga aspiracja i twoja własna determinacja
Mogły zniszczyć na zawsze ciemność twego życia?