16 marca

Myśl o innych. Twoje serce będzie z ciebie zadowolone. Uwolnij innych z letargu. Twój Bóg będzie z ciebie zadowolony.

Jak osiągnąć brak przywiązań? Dzięki aspiracji. Brak przywiązań nie oznacza odcięcia wszelkich relacji. Brak przywiązań to zrozumienie prawdy na jej właściwym poziomie. Brak przywiązań daje jedność z ludzkością na mocy naszego wewnętrznego życia. Źle rozumiemy słowo"przywiązanie" i boimy się go, bo czujemy, że przekształcając przywiązanie, coś niszczymy. Lecz my nie niszczymy. Tak naprawdę wtedy dopiero łączymy się z innymi w świecie wewnętrznym na poziomie oświecających i wyzwalających dusz. To czyni nasza aspiracja. Im bardziej aspirujemy, tym większa staje się nasza wizja. Ta wizja to nasza prawdziwa rzeczywistość.

Uchwyt przywiązania
Może cieszyć mnie przez ulotna chwilę.
Lecz objęcia braku przywiązań
Z łatwością i pewnością mogą mnie cieszyć
I będą mnie cieszyć przez całe życie.