20 marca

Traktuj swoje ziemskie obowiązki jak boskie obowiązki. Zobaczysz, że Bóg jest odpowiedzialny za owoce twych działań.

Jeśli poddałeś Bogu wszystko, co masz i czym jesteś, możesz się przekonać, że Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co robisz. Gdy czujesz, że jesteś odpowiedzialny za swoje dzieci, swoich rodziców, przyjaciół, gdy czujesz, że to ty musisz zapalić w nich płomień aspiracji albo oświecić ich ciemną naturę, mylisz się. Sam nie będziesz miał spokoju ani nie będziesz w stanie ofiarować go żadnym dzieciom Boga na ziemi. Bóg jest odpowiedzialny. Bóg jest niezbędny. Ty musisz pracować z uduchowieniem, oddaniem i bezwarunkowo, aby w każdej chwili widzieć Boga w każdej ludzkiej istocie. Jedynie poprzez świadome, i nieustanne poddawanie się Woli Boga będziesz mógł to poczuć.

Teraz, kiedy stałeś się wschodem słońca swego poddania,
Bóg ofiarowuje ci
Niebo Nieśmiertelności Swego Serca.