24 marca

Wewnętrznie z głębi duszy i nieustannie kocham. Zewnętrznie daję szlachetnie i bezwarunkowo.

Szukając wewnętrznego światła nie musimy wcale rezygnować z materialnego życia. Musimy żyć na ziemi. Jeśli zrezygnujemy z członków rodziny, dzieci, rodziców i naszych najdroższych, jutro zrezygnujemy także z wewnętrznego żucia. Co wtedy nam zostanie? Gdzie jest Bóg? Bóg jest w każdym z nas. Z czego zatem mamy zrezygnować? Mamy zrezygnować z ignorancji. Mamy zrezygnować z więzów. Mamy zrezygnować z pokus, własnych pokus i innych nieboskich rzeczy. Lecz jeśli mówimy, że musimy zrezygnować z ziemskiego istnienia, by zrealizować Boga, popełniamy błąd. To nie jest wcale potrzebne. Bóg jest na ziemi tak samo, jak w niebie.

Utrzymuj swe wewnętrzne życie w świętości,
A nie w tajemnicy.
Utrzymuj swe zewnętrzne życie w uduchowieniu,
A nie w potędze.