3 marca

Pewność siebie oznacza przewodnictwo Boga.

W życiu duchowym Bóg daje nam zdolność zrobienia tego, co On chce. Nasze poddanie Bogu jest zarazem drogą wspomożenia nas samych, daje On nam bowiem właściwe podejście i mówi, jakie działanie należy podjąć w zewnętrznym świecie. Siła Boga i Światło Boga dają nam możliwość pomożenia sobie samym. Musimy uczynić wysiłek, lecz cały czas należy pamiętać, że Bóg jest naszym Źródłem. To On daje nam zdolność pomożenia sobie. Musimy stać się Jego instrumentami. Pracujemy, lecz musimy robić to dla Boga. Jesteśmy dziećmi Boga, a On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Tak jak my zaspokajamy potrzeby naszych dzieci, On zaspokaja nasze potrzeby.

Jeśli nie słuchasz szeptu swojej duszy,
twoje będzie życie gorzkiej frustracji.