4 marca

Najpierw bądź oświecony. Potem możesz stać się twórcą spełnionego świata.

Świat zewnętrzny może być spełniony przez świat wewnętrzny. Jak siejesz wewnętrznie, tak zbierasz zewnętrznie. Jeśli o świcie ofiaruję Bogu jedną boską myśl, jedną duchową myśl, zauważę, jak w ciągu całego dnia otrzymuję owoce owej boskiej myśli. Jeśli modlę się lub medytuję na boską miłość, radość i pokój, przez cały dzień będę cieszył się owocami mojej medytacji w formie miłości, radości, pokoju czy innych wartości, do których tęskniłem. Wewnętrzny świat może i musi wpływać na świat zewnętrzny, by zmienić go na lepszy.

To, czego z mocą się uchwyciłeś w świecie myśli,
Uczyni cię albo ulicznym żebrakiem,
Albo wielkim królem.