8 marca

Biedny umysł narzeka. Bogate serce podtrzymuje swą jedność z Bogiem-Stworzeniem.

Jeśli chcesz wolności, duchowej wolności, to pragnę powiedzieć, że możesz osiągnąć ją poprzez stanie się jednym z resztą ludzkości. Cóż daje ci wolność, którą cieszysz się teraz, oddzielając się od innych? Tak, powinieneś się oddzielić od ignorancji, niedoskonałości, ograniczeń więzów i tak dalej, lecz nie powinieneś i nie możesz oddzielać się od swej duszy, która jest Światłem i Zachwytem. Kiedy podążamy ścieżką życia duchowego, powinniśmy wiedzieć, że prawdziwa wolność to identyfikowanie się z resztą świata, z całą ludzkością. Stając się jednym, trwamy zjednoczeni i maszerujemy zjednoczeni do Najwyższego. Zjednoczeni spełniamy nasz Cel.

Mój Najwyższy Panie,
Daj mi zdolność
Kochania ciała rzeczywistości Twego Stworzenia
Dokładnie tak, jak kochałem
Duszę Nieśmiertelności Twojej Wizji.