14 kwietnia

Wyższa wiedza jest wiedzą o własnej świadomej, stałej i zarazem wiecznie przekraczającej jedności z Wewnętrznym Przewodnikiem.

Jeśli posiadamy oczekiwania, zawsze będziemy sfrustrowani. Powinniśmy działać dlatego, że Bóg pragnie, byśmy coś zrobili. Powinniśmy poczuć, że jesteśmy jego instrumentami i że pracuje On w nas i przez nas. Kiedy działamy albo mówimy, by ucieszyć Boga w Jego własny Sposób, bez oczekiwań, jedynie wtedy przestaniemy przeżywać frustracje oczekiwania.

Jeśli dasz Bogu najdroższy skarb
Swego serca – poddanie,
Bóg ofiaruje ci najdroższy skarb
Swej Wizji – pokój.