7 kwietnia

Wewnętrzne posłuszeństwo jest świadomym rozpoznaniem wyższego życia w nas, wyższej rzeczywistości i wyższej egzystencji.

Wewnętrzne posłuszeństwo to najwyższa wartość. Wewnętrzne posłuszeństwo to zdobycie prawdziwej wiedzy w nas. Kiedy jesteśmy posłuszni najwyższym zasadom, najwyższym prawom w nas, wtedy kochamy. Kochając, stajemy się. Stając się, widzimy, że jesteśmy Odwiecznym Teraz. Słuchamy Wewnętrznego Przewodnika, który wiedzie nas do przeznaczenia, kształtuje, formuje nas na swój własny Sposób. Poszukujący zawsze próbuje słuchać wewnętrznego głosu. często jednak niewłaściwy głos stwarza nam wielkie problemy. Jak można odróżnić prawdziwy głos od nieprawdziwego, dobry od złego? Szczerze poszukujący dokona tego, gdy zauważy, że nieprawdziwy głos pragnie, by spełnienie go dało nam konkretne zadowolenie i rezultat. Gdy czujemy, że zadowolenie przyniesie nam jedynie zwycięstwo i sukces, to jest to niewłaściwy głos. Kiedy porażka kończy nasze działanie i czujemy się rozczarowani, był to zły głos. Właściwy, boski głos zainspiruje nas do dobrego działania, lecz nie będzie wartościował rezultatów tego działania.

Każda boska myśl, która się w nas pojawia,
Jawi się zawsze jak wschód słońca.