8 kwietnia

Nie myśl o rezultatach. Szczery wysiłek, by służyć Bogu, liczy się najbardziej i sam w sobie jest największym osiągnięciem.

"Masz prawo do działanie, lecz nie do jego owoców." Oto przesłanie Bhagawadgity. Owoce działania pojawiają się w formie sukcesu lub klęski. Lecz ani klęska, ani sukces nie są ostatecznym celem; tym celem jest postęp. Dzisiejszy sukces jutro zblednie, stanie się nieznaczący. Gdy ujrzymy życie jako pieśń stopniowego postępu, stanie się ono nieustannym zadowoleniem. Gdy patrzymy na nie w kategoriach sukcesu i klęski, musimy użyć swej cierpliwości. Dziś nie odnieśliśmy sukcesu, będziemy go znowu szukać jutro. Próbujemy osiągnąć sukces na siłę, przy użyciu wszelkich środków: właściwych czy niewłaściwych, bo wszystko, czego chcemy, to spełnienie naszych aktualnych potrzeb. Lecz nie są to nasze odwieczne potrzeby. Naszą odwieczną potrzebą jest postęp.

Roślinki dzisiejszej klęski
Jutro staną się drzewami sukcesu.
Cierpliwość z poniżej i Współczucie z Powyżej
Mogą dokonać i z łatwością dokonają niemożliwego.