10 maja

Pragnienia dają spełnienie naprawdę wtedy, kiedy je doskonale przekraczamy.

Posiadanie przynosi frustrację, a wyrzeczenie jest bezowocne. Cóż zatem da nam pokój umysłu? Jedynie akceptacja Woli Bożej może przynieść nam prawdziwy pokój umysłu. Akceptując Wolę Bożą jako własną, naprawdę własną, doznajemy pokoju. Jedynie wtedy nasze życie może być owocne. W Oczach Boga nie istnieje ani żąda posiadania, ani wyrzeczenie. W Oczach Boga istnieje tylko jedno – akceptacja Woli Bożej. W naszych sercach, w naszym życiu jest tylko jedna modlitwa, modlitwa, której nauczył nas Zbawiciel Chrystus: "Niech się stanie Wola Twoja". Kiedy akceptujemy Wolę Bożą jako naszą własną, w każdej chwili bujnie rozkwita pokój w naszym życiu mądrości, w naszym życiu aspiracji i poświęcenia.

By rozwiązać liczne życiowe problemy,
Wyjdź z letargu niezliczonych pragnień
I spróbuj zaprzyjaźnić się z wolą doskonalenia
Serca zadowolenia Nieskończoności.