2 maja

Pozbawiona siły jest ludzka pomoc. Dlatego szukaj pomocy powyżej.

Po przyjęciu Przebaczenia i Współczucia Boga, potrzebuję Jego Błogosławieństwa. Potrzebuję ulewy Jego nieskończonego Błogosławieństwa z powyżej, aby mogło mi się powieść na polu walki życia. Życie to nieustanna bitwa, a jeśli ma mi się udać, muszę całkowicie polegać na Błogosławieństwie Boga. Jedynie wtedy, gdy pobłogosławi On moją oddaną głowę i serce poddania, może mi się powieść w życiu i będę mógł podążać ścieżką duchową

Rozpoczynamy z Łaską Boga.
Kontynuujemy z Zachęta Boga.