21 maja

Zobaczenie Poza jest bezwzględnie niezbędne, jest naszą pewnością – naszą bezpośrednią wiarą w samych siebie. Musimy poczuć, że jesteśmy wybranymi dziećmi Boga.

By odkryć Cel głęboko w nas, musimy codziennie odnawiać i odświeżać nasze życie. Każdego dnia rano musimy ożywić nasze Zycie złotą nadzieją. Ta nadzieja nie jest ułudą, jest zwiastunem boskości, która zamanifestuje się w naszej zewnętrznej naturze i poprzez nią. Jest naszym boskim dynamizmem, złotą nadzieją, która widzi Poza, nawet gdy Poza jest jeszcze dla nas odległym marzeniem.

O serce, o moje serce, mam tylko jedną modlitwę:
Stań się sztandarem nadziei mego życia.