26 maja

Szukasz prawdziwego szczęścia w życiu? Jeśli tak, nie doszukuj się przyczyn, nie zdawaj się na los, lecz słuchaj nakazów własnego wewnętrznego głosu.

Wola Boga w każdym z nas rozwija się jak mięśnie – staje się silna, silniejsza, najsilniejsza. Wola Boża daje nam poczucie, iż istnieje coś trwałego, stałego, wiecznego. Kiedy ktoś osiąga ten poziom, czuje, że poznaje ostateczną Wolę Boga. Wolę Boga możemy odnaleźć poprzez odczucie trwałego zadowolenia, jakie ona przynosi. Wszystko co wieczne, nieśmiertelne, boskie jest Wolą boga. Bóg ma do czynienia z Wiecznością, lecz nawet przez jedną sekundę nie jest obojętny. Z jednej sekundy, z dwóch, trzech sekund wchodzimy do Wieczności i Nieśmiertelności. Spróbujmy zatem w każdej sekundzie poczuć Wolę Boga.

Bóg nie chce spełniać naszych pragnień
Właśnie dlatego,
Że pragnie spełnić własne pragnienie.
Jakie jest pragnienie Boga?
Pragnie On uczynić cię
Tym, czym On Sam jest:
Następnym Bogiem.