4 maja

Patrząc poza siebie odnajduję i odczuwam nierozłączną jedność z moim Umiłowanym Najwyższym.

Po miłości do Boga muszę poczuć coś bardzo głębokiego i znaczącego – Jedność z bogiem. Miłość Boga nie wystarcza. Mogę kochać kogoś lub coś, lecz nie ustanowiłem jedności, nierozłącznej jedności z ta osobą czy rzeczą. Po doznaniu Miłości Boga muszę rozwinąć świadomą, stałą, nierozłączną jedność z Nim.

Świadomość jest jedyną rzeczą,
Jakiej potrzebuje mój umysł.
Uduchowienie jest jedyną rzeczą,
Jakiej potrzebuje moje serce.
Jedność – stała, nieustanna, nierozłączna
Jedność z moim Najwyższym Panem –
Jest jedyną rzeczą, jakiej potrzebuję.