13 czerwca

Cierpliwość nie jest pasywna. Przeciwnie, jest czymś dynamicznym.

Jak rozwinąć cierpliwość? By rozwinąć cierpliwość, musimy poczuć, że zaokrętowaliśmy się na duchową podróż, wewnętrzną podróż, którą wieńczy Cel. Cel ten potrzebuje nas tak bardzo, jak my potrzebujemy Celu. Ten Cel jest gotów nas zaakceptować, dać nam to, co posiada, lecz zrobi to na swój własny sposób o wybranej przez Boga Godzinie. Musimy wiedzieć, że Bóg da nam za jakiś czas Swe Skarby. Cierpliwość nigdy nie powie, że to beznadziejna sprawa. Cierpliwość powie nam tylko, że albo my nie jesteśmy gotowi, albo jeszcze nie nadeszła właściwa pora.

Ten, kto chce być
Miłośnikiem boga i sługą Boga,
Nigdy nie może być zadowolony
Ze swej ograniczonej cierpliwości.