16 lipca

Prawdziwe szczęście leży w oddaniu siebie Najwyższemu w tobie – tylko tam, nigdzie indziej.

Dlaczego pracujemy? Pracujemy, by utrzymać siebie i swoich najbliższych. Możemy także pracować, by utrzymać swe ciało w doskonałej kondycji. Prawdziwie aspirująca osoba patrzy na pracę jak na prawdziwe błogosławieństwo. Dla niej praca to nic innego jak oddana służba. Odkryła ona prawdę, iż ofiarowując rezultaty swojego działania, mówienia i myślenia, będzie zdolna zrealizować Boga. Osoba taka działa z powodu Boga. Żyje z powodu Boga. Realizuje Boga z powodu Boga.

Nie interesuj się
Wzięciem kredytu od Boga.
Zainteresuj się służeniem Bogu.