17 lipca

Musimy być mądrzy. Możemy wykorzystać każdą chwilę w boskim celu. Możemy wykorzystać każdą chwilę na spełnienie swego uduchowionego obowiązku.

Obowiązek jest bolesny, nudny i monotonny tylko dlatego, że wykonujemy go z dumą, próżnością i z ego. Obowiązek jest miły, zachęcający i inspirujący, kiedy wykonujemy go z boskiej przyczyny. Musimy więc zmienić swój stosunek do obowiązku. Gdy pracujemy jedynie dla Boga, nie istnieje obowiązek. Wszystko jest radością. Wszystko jest pięknem. Każde działanie musi być wykonane i ofiarowane stopom Boga. Obowiązek z boskiego powodu jest najwyższym obowiązkiem.

Bardzo kochaj swoją rodzinę.
To twój wielki obowiązek.
Kochaj bardziej ludzkość.
To twój większy obowiązek.
Kochaj najbardziej Boga.
To twój największy,
Najwyższy obowiązek.