18 lipca

Pracuj z uduchowieniem. Spójrz, nie znajdujesz już żadnej różnicy między Niebem i ziemią.

Uduchowiona osoba odnalazła swa pracę. Jest nią bezinteresowne działanie. Jest nią oddane służenie. Naprawdę, taka osoba nie potrzebuje innego błogosławieństwa. Ta praca to boska akceptacja ziemskiego istnienia. Potrzebujemy do niej doskonałego ciała, silnego umysłu, uduchowionego serca i życia najwyższej inspiracji, wewnętrznej chłonności i zewnętrznych umiejętności. Działanie to wkroczenie na pole walki życia. Działanie to pokonanie niezliczonych ograniczeń i nędzy życia. Działanie to przekształcenie pochłaniających wszystko niedoskonałości życia w jaśniejącą doskonałość. Działanie to coś nieskończenie głębszego i wyższego niż zwykłe przetrwanie fizycznej egzystencji. Działanie to najwyższy sekret, który umożliwia nam przejście do Wiecznego Życia.

Nie ma takiej rzeczy
Jak nieznacząca praca.
Dlatego musimy robić wszystko
Z miłością w sercu
I z szacunkiem w życiu.