23 lipca

Miłość jest sukcesem, który otwiera Drzwi Boga.

Jeśli miłość oznacza posiadanie kogoś lub czegoś, to nie jest prawdziwa, czysta miłość. Jeśli miłość oznacza dawanie siebie, stanie się jednym z wszystkim i z każdym, to jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość to całkowita jedność z obiektem miłości i z Tym, kto posiada Miłość. Kto jest Posiadaczem Miłości? Bóg. Bez miłości nie możemy stać się jednym z Bogiem. Miłość to wewnętrzne ogniwo, wewnętrzny związek między człowiekiem i Bogiem, między skończonym i Nieskończonym.

Ten, kto radośnie poszukuje Boga,
Będzie na pewno zdolny spotkać Boga,
Tego, który kocha, bawiąc się.